Algemene informatie - Tuinen verhuur/verkoop

Informatie lidmaatschap VAT

U kunt kandidaat-lid worden van de VAT indien u in aanmerking wenst te komen voor de huur van een tuin. Dit gebeurt door middel van het invullen van het inschrijfformulier op de website en het betalen van € 30,00 administratiekosten. U ontvangt een volgnummer en wordt op de gegadigdenlijst geplaatst.

De inschrijving is drie jaar geldig. Na afloop van deze periode, indien u nog steeds geïnteresseerd bent, kunt u wederom inschrijven tegen betaling van € 30,00 met behoud van uw vorige inschrijfnummer.

Drie maal per jaar wordt er een verkoopronde gehouden. Hiervoor krijgt u een oproep voor de bezichtiging van de betreffende tuinen. Bij de verkoop heeft het laagste nummer de eerste keus. U bent niet verplicht de aangeboden tuin te accepteren, maar u moet dan opnieuw wachten tot er tuinen beschikbaar komen. U wordt dan opnieuw voor een bezichtigingsronde opgeroepen. 

 

De eerstvolgende huisjesverkoop zal in 2018 plaats vinden op de volgende data:

Zaterdag 19 mei, 10:00 uur

Zaterdag 15 september, 10:00 uur

 

Opstallen

In de meeste gevallen zult u de opstallen op de beschikbare tuinen moeten overnemen. De prijzen van deze opstallen variëren. De waarde van de opstallen en de inboedel wordt door een onafhankelijke commissie, de Bouw-, Advies- en Controlecommissie getaxeerd. De taxatie van de tuinen wordt eveneens gedaan door een onafhankelijke commissie, de Tuin-, Advies- en Controlecommissie. Verkoop is alleen mogelijk via het bestuur van de vereniging.

 

Indien u besluit een tuin over te nemen, wordt u lid tuinder van de vereniging en betaalt u:

Inschrijfgeld voor gegadigden

€ 30,00

Entreegeld

€ 230,00

Lidmaatschap per jaar

€ 50,00

Watergeld per m3

€ 1,70

Water verbruiksbelasting

€ 10,00

Reinigingsrecht

€ 65,00

Elektriciteit KWh

€ 0,20

Bijdrage Administratiekantoor

€ 25,00

Borg watermeter   

€ 150,00

Borg elektra (indien aanwezig)

€ 272,27

Aanschaf elektra aansluiting

€ 350,00

De tuinhuur bedraagt € 0,94 per vierkante meter.

Wifi (per maand)

€4,75

Deze bedragen worden jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.

 

Als lid is men verplicht 22½ werkuren per jaar te leveren voor de vereniging, uit te voeren gedurende het seizoen. Voor niet-gewerkte uren wordt € 25,00 per uur in rekening gebracht.Bestuur Vereniging van Amateur Tuinders

 

Bovengenoemde bedragen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Copyright © 2015 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - etoro review.
Copyright © 2016 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - Mascha van Kampen.