De Groene As

De Groene AS verbindt grote en kleine natuurgebieden met elkaar. Hierdoor ontstaat een ecologische verbindingszone, maar ook een aantrekkelijk landschap dat onder meer geschikt is voor recreatie en leefgebied voor dieren.

In 1990 zijn door de landelijke overheid plannen ontwikkeld omtrent de ecologische structuur. Deze plannen hebben niet alleen ten doel de natuurgebieden te vergroten, maar ook ze onderling weer te verbinden om de migratie van plant en dier te vergemakkelijken waardoor diersoorten meer voedsel en schuilplaatsen kunnen vinden en ook meer mogelijkheden voor nestbouw en voortplanting.

In de gebieden rond Amsterdam hebben zoogdieren, reptielen en vogels vaak zo’n klein leefgebied dat zij zonder verbindingsroutes zouden verkommeren. De Groene As is een ecologische, recreatieve verbindingszone tussen Spaarnwoude en Amstelland, respectievelijk aan de westkant en zuidkant van Amsterdam. Deze as loopt ook door Slotervaart. Hij is letterlijk van levensbelang voor het voortbestaan van kleinere natuurgebieden. De route doorkruist een gevarieerd gebied met grote open wateren en stedelijke vaarten, meren, sloten en diverse parken en bossen. Door deze variatie in het terrein kunnen er heel verschillende dier- en plantensoorten voorkomen.

Het doel is om de Groene AS in twintig jaar te realiseren. Daarvan is inmiddels tien jaar voorbij. Het merendeel van de groene projecten zijn in volle gang en vorderen gestaag. In 2016 is de Groene AS zo goed als af. Dan kan de natuur haar gang gaan.

In de Groene As - het gedeelte binnen het stadsdeel Slotervaart - liggen zeven tuinparken op loopafstand van elkaar: Ons Buiten, VAT, Eigen Hof, Lissabon, het Oude Bijenpark, het Siegerpark en de Oeverlanden.

Het V.A.T. is samen met zustertuinpark Eigen Hof opgenomen in de hoofdgroenstructuur om te voorkomen dat de ecologische zone over een lengte van 2 kilometer uit een te smalle strook bestaat. De inrichting van het algemeen groen als nuttig onderdeel van deze zone is voor ons park noodzakelijk om ons bestaansrecht te verstevigen. Door een nieuwe opzet gedragen door de vereniging dragen wij bij aan de esthetische en de ecologische waarde van de Groene As. 

 

Natuurpark de vrije Geer

 

Het V.A.T. maakt deel uit van de Groene As, een onderdeel van de ecologische structuur van Amsterdam. In 2012 is de Ecologische Visie verschenen, een visie op de ontwikkeling van de ecologische structuur van Amsterdam.

.

Copyright © 2015 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - etoro review.
Copyright © 2016 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - Mascha van Kampen.