Vogels

Dieren op ons park - De Egel - De Mol - Veenmol - Vlinders - Kikkers - Slakken - Vogels

vogel koolmeesEr zijn zeker niet minder vogels dan vroeger, maar wel minder vogelsoorten. Soorten die zich niet aan de verstedelijking kunnen aanpassen sterven uit. Daartegenover staan ook succesverhalen. De grootste winnaar van de afgelopen vijfentwintig jaar is de merel, die zich voortreffelijk aan de stad aanpaste en zich van schuwe bosvogel tot bijna tamme tuinvogel ontwikkelde. Intussen telt de merel in Nederland en België ruim anderhalf miljoen broedparen. Voor een merel is ieder tuingazon een wormendepot en iedere tuinheester een broedgelegenheid. Kat en verkeer eisen tienduizenden slachtoffers, maar de merel floreert.

Met de huismus gaat het minder goed. De huismus is zelfs toegetreden tot de lijst van beschermde diersoorten in. De regering heeft hiertoe besloten om een einde te maken aan de achteruitgang van deze soort. De regering wijt de vogel huismusafname van het aantal mussen aan gebrek aan nestelplaatsen. Een andere factor die ongetwijfeld een rol speelt is de vermindering in het verbouwen van granen ten koste van maïs en andere landbouwgewassen. De mus is een cultuurvolger en kennelijk is onze cultuur in het nadeel van de mus veranderd.

De enige roofvogel die regelmatig in bijna alle tuinen op bezoek komt – ook in de stad – is de sperwer. Met grote snelheid vliegt de sperwer laag over de grond, gebruikmakend van de dekking van hagen, struiken en schuttingen, om zich met geweld op zijn nietsvermoedende prooi te storten. ’s Winters kan dat een mees, een merel of een huismus zijn die zich op de voedertafel te goed doet, want met voeren lokt u niet alleen schattige zangvogeltjes, maar ook de zangvogeleters. De sperwer moet het van een verrassingsaanval hebben. Vogels die weten te ontsnappen worden meestal niet verder dan enkele tientallen meters achtervolgd. Gevangen vogels worden meegenomen naar een rustige plaats waar de sperwer zijn  prooi op zijn gemak opeet.

Ontstaat er plots een groot tumult onder de vogels in uw tuin, en hebben u of uw buren geen kat, dan kan er een sperwer in de buurt zijn.

Natuurweetje
Vindt een gaai al zijn begraven eikels terug? Een enkele gaai kan in een maand tijd wel 5000 eikels verstoppen, die hij later bijna allemaal weet terug te vinden. Hoe later in het jaar, hoe meer de gaai geholpen wordt door de begraven eikels zelf. Die steken in de voorzomer hun kiemblaadjes uit de grond. Het samenspel tussen eik en gaai blijkt geraffineerd. Ten eerste heeft de vogel de eikel ver van de boom gebracht. Meestal op een open plek waar nog geen bomen groeien en waar jonge eiken het makkelijkst kiemen. In een donker bos lukt ze dat nauwelijks. In de winter heeft de gaai een aantal van de eikels gegeten. De rest die naderhand ontkiemt mag uitgroeien tot bomen.

Vogels voeren in de winter
Vogels moeten onder alle weersomstandigheden hun kostje in de buitenlucht bij elkaar zien te scharrelen. Bij strenge vorst en sneeuw hebben de in ons land overwinterende vogels een dubbel probleem. Om hun lichaamstemperatuur op peil te houden hebben ze extra voedsel nodig. Maar de mogelijk heden om aan voedsel te komen zijn juist nu sterk beperkt. Onder deze omstandigheden kunt u de vogels helpen door als goede gastvrouw of -heer voor bijvoedering te zorgen. Ook de tuin kan veel extra wintervoedsel voor de vogels leveren. Uw gast vrijheid wordt zeker gewaardeerd want vogels zijn dankbare gasten.

 

Copyright © 2015 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - etoro review.
Copyright © 2016 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - Mascha van Kampen.