Het bestuur - E.H.B.O.

De EHBO commissie verzoekt u wanneer uw takken over het pad hangen, deze te snoeien, zodat de hulpdiensten goed de tuinen kunnen bereiken indien nodig is. Alle EHBO’ers zijn in het bezit van de sleutel van het grote hek. U kunt altijd een beroep op ons doen, indien we aanwezig zijn.

Zorg er zelf ook voor dat er een kleine verbandtrommel aanwezig is op uw tuin.

Overzicht van de EHBO diensten 2017

EHBO

AED
Ons tuinpark beschikt over een AED (automatische externe defibrillator). De apparaat hangt op tuin 33 bij Sandra in den Haak. De AED hangt in een apart kastje. Als  Sandra er niet is, dan is de sleutel beschikbaar bij de andere EHBO-ers (tuin 40, tuin 113, tuin 95,= en tuin 73) of bij Ineke Zelhorst (tuin 31).
 

Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer: 112
088 00 30 600 is uitsluitend bestemd voor spoedeisende huisartsenhulp in de avond, de nacht, het weekend of op feestdagen.
Dierenambulance: 020 62 62 121

 

Copyright © 2015 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - etoro review.
Copyright © 2016 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - Mascha van Kampen.