Bestuursleden

 

Dagelijks bestuur

Voorzitter

De heer Jac. Plooy (Co)
Secretaris Mevrouw Pia Smit

Penningmeester

 


Algemene bestuursleden

 

De heer Henk Clappers (BACC)

E.H.B.O.
Mw. S. in de Haak, (Sandra) tuin 33     
W. Akster (Wijnanda) tuin 95
Richard, tuin 40
F. van Andel, (Fred) tuin 73
Mw. S. Kuiperij, (Sandra) tuin 113

 
Copyright © 2015 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - etoro review.
Copyright © 2016 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - Mascha van Kampen.