Het bestuur - Huishoudelijk Reglement

Het bestuur roept alle tuinleden op zich aan het huishoudelijk reglement te houden.

Brievenbus en tuinnummer
Elke tuin moet voorzien zijn van een brievenbus en een duidelijk zichtbaar tuinnummer.

Honden aan de lijn!
Het bestuur verzoekt u te allen tijde uw hond op het tuinpark aangelijnd te houden. Wij zien ze regelmatig loslopen, ook katten. Dit is niet toegestaan.

Legionella
Wees bedacht op de legionellabacterie die groeit in warm stilstaand water. Laat geen water staan in gieters en sproeiers en laat tuinslangen na gebruik leeglopen. Bent u een paar dagen niet op de tuin geweest, laat dan kranen en douche even doorlopen zodanig dat er geen nevel ontstaat; leg bijvoorbeeld de douchekop in een emmer en houdt een pan/fluitketel onder de kraan van de wasbak.Voor meer informatie over legionella klik hier.

Fietsen
Stal uw fiets op uw tuin of in één van onze fietsenrekken bij de ingang en niet op de paden.

Motor of scooter
U kunt uw motor of scooter neerzetten op de plek die hiervoor gemaakt is als het woon- werkverkeer betreft. Het is niet de bedoeling om uw motor of scooter hier een aantal maanden te stallen. Vanaf 1 januari zullen deze regels aangescherpt worden. Het bestuur zal maatregelen nemen als een motor of scooter langer dan 14 dagen op dezelfde plek staat. Als u uw kenteken aan het bestuur doorgeeft, voorkomt u misverstanden en bent u altijd bekend bij het bestuur.

Parkeren en beveiliging
Parkeer uw auto optimaal, zodat er zoveel mogelijk mensen hun auto kwijt kunnen. Op de Slimmeweg kunt u ook parkeren. Er zijn op de parkeerplaats verschillende malen wieldoppen van auto’s ontvreemd en benzinetanks leeggezogen. Overkomt u dit ook, meld dit dan s.v.p. aan de politie.

Stapvoets rijden, ook in de Lies Bakhuyzenlaan
Rijd stapvoets in dit straatje; hier wonen mensen en spelen kinderen. Het bestuur verzoekt u en ook uw kinderen om niet te hard te fietsen en te remmen op het tuinpark; te hard remmen veroorzaakt schade aan de paden en mensen (bijvoorbeeld oudere of dove) kunnen schrikken als je te hard langs fietst. Houdt rekening met elkaar.

Gemeenschappelijke karren
Dringend verzoek na gebruik direct de kar terug te brengen en voor de Inkoop te zetten, zodat een andere tuinder ook deze kar kan gebruiken. Dus de kar niet onnodig lang voor uw heg laten staan!

Paden en heggen
Het bestuur verzoekt u het onkruid voor en onder uw heg te verwijderen tot halverwege het pad. Houdt ook uw heg in orde en verwijder overhangende takken. Begin hier, net als met het verwijderen van al het onkruid, vroeg aan in het jaar, daar plukt u later de vruchten van.

Takken
Wij verzoeken u wanneer uw takken over het pad hangen deze te snoeien tot uw heg.

Groenbakken
Maak wat u in de groenbakken stort, voldoende klein. Stort zeker geen boomstronken. Er staan 3 lege groenbakken op woensdag, donderdag en op vrijdag. Op zaterdag staan er 3 lege groenbakken die voor de TPC zijn bestemd. De bakken worden geleegd op woensdag. Composteer uw tuin- en keukenafval op uw tuin. Composteren is niet alleen goed voor uw tuin (u geeft de tuin terug wat zij aan u gegeven heeft), maar ook voor de portemonnee van ons allemaal. Zet de compostbak uit het zicht.

Huisvuilcontainers
Wij verzoeken u uw huisvuil uitsluitend in gesloten vuilniszakken in de containers te deponeren. De klep van de huisvuilcontainers moeten altijd dicht kunnen. Staat de klep open, dan komen de ratten de vuilniszakken open knagen en etensresten eten. Dat is niet de bedoeling, dus geen vuilniszakken in de container deponeren als de klep niet meer dicht kan.

Huren van vuil- en groencontainers
Heeft u in de wintermaanden veel groenafval? Dan kunt u een groen ­container huren bij het bestuur voor het afvoeren hiervan. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen ongeveer € 25,00. Heeft u in de wintermaanden veel (grof)vuil? (uitgezonderd chemisch afval/witgoed/tegels/stenen etc.) Dan kunt u een vuilcontainer huren bij het bestuur voor het afvoeren hiervan. De kosten bedragen ongeveer € 35,00 voor 1100 liter.

Vuur
Niemand wil brand op de tuin. De houten huisjes en de gasflessen zijn uiterst kwetsbaar. Vuurkorven en open vuur zijn uitdrukkelijk verboden.

Het bestuur wenst u een goed tuinseizoen toe!

 

Download hier het Vereniging van Amateur Tuinders - Statuten en Huishoudelijk reglement

Copyright © 2015 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - etoro review.
Copyright © 2016 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - Mascha van Kampen.