Werkrooster VAT

Het bestuur - Werkrooster

Als lid is men verplicht 22,5 werkuren per jaar te leveren voor de vereniging, uit te voeren gedurende het seizoen. Voor niet-gewerkte uren wordt € 25,00 per uur in rekening gebracht.

Werkrooster 2018
De eerste en laatste werkuren (vet en onderstreept) op uw werkkaart en deze lijst zijn verplicht. Zonder (schriftelijk) overleg met een van de hieronder genoemde personen zijn de data van uw werkbeurt NIET te verplaatsen of in te halen.

Werkrooster

Voor noodgevallen tuinpark V.A.T. tel. 020 617 85 14

Als u op een van uw werkdata verhinderd bent, probeer dan te ruilen met een medetuinder. Gelieve niet af te zeggen via de e-mail maar graag bij de heer K. Mulder, tuin 104.

Achterstand werkbeurten
Heeft u een achterstand in u werkbeurten? Neem dan contact op met het TPC om in overleg deze uren in te halen zodat het bestuur u aan het eind van het seizoen geen boete in rekening hoeft te brengen.

Copyright © 2015 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - etoro review.
Copyright © 2016 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - Mascha van Kampen.