Historie V.A.T. -Sloten (1919-2009) deel 3

De banden van de V.A.T. met Sloten
In de beginperiode waren er nog volop winkels in Sloten. De neringdoenden zagen uit naar de tijd dat de volkstuinders hun huisjes op het park betrokken. Dat gaf drukte in de winkels. Als de tijd aangebroken was dat er op het park overnacht mocht worden, werd Gerrit Stern ingeschakeld die als enige met zijn vrachtauto op het terrein mocht komen. Voor Fl. 7,50 bracht hij het hele hebben en houden over van de stadsetage naar het tuinhuisje. Pannen, bestek, bedden en dekens, bijna alles ging mee want men had toen nog geen dubbel huishouden. De kinderen gingen voor een paar maanden in Sloten of Badhoevedorp naar school. Soms wel voor het hele jaar. Dan hoefde je nooit te pendelen en de scholen waren prima met kleine klassen. Ook kon men in het eerste begin nog bij de Punt in de Ringvaart zwemmen. Er had zich daar een strandje ontwikkeld waar men komen kon via een plank over de Westersingel. Moeders en kinderen maakten daar bij mooi weer tijdens vakanties dankbaar gebruik van. Het zwembad van Köhler bij de Sloterbrug aan het Zwarte Pad werd ’s zomers vaak bezocht. Een fijn bad met een grote ligweide. Vanwege de hoge exploitatiekosten moest het echter in 1970 worden gesloten. In de negentiger jaren werd het zwembad gesloopt om nadien plaats te maken voor een nieuwbouwwijk in de Aker.

vathistorie40jr40-jarig V.A.T.-jubileum
In de zomer van 1959 vierde de V.A.T. haar 40-jarig jubileum zonder al te veel toeters en bellen. Ter gelegenheid hiervan werd in opdracht van het bestuur een plattegrond uitgegeven van het tuinpark waar alle tuinen op ingetekend waren met de diverse bekende lanen, laantjes en paden inclusief de Westersingel.

De vereniging “Slovat” en het speeltuingebouw in Sloten
Vanuit het Parkhuis werden de V.A.T.-activiteiten met de jeugd door de dames Rien de Groot en Corrie Hofman verder voortgezet. Omdat dit niet geheel voldeed en op het park weinig speelgelegenheid was, werd er tot in de zeventiger jaren druk gebruik gemaakt van de speeltuin en het speeltuingebouw in het dorp Sloten. Er kwam zelfs een vereniging tot stand die de belangen van beide partijen in zich verenigde, Slovat. Dit gebeurde mede op initiatief van Slotenaar Gerrit van der Puij. Samen met de jeugd van Sloten werden er allerlei toneelstukken en diverse musicals opgevoerd die geschreven waren door een jong en talentvol tuinlid Jenny Stoel-Reinders. Daarnaast verzorgde men elke dinsdag- en donderdagavond gezellige kaart- en spelletjesevenementen waarbij leuke muziek werd gedraaid. In die periode kwamen Jan van der Meij en Ger de Groot bekend te staan als diskjockey. Bovendien namen diverse tuinleden onder leiding van Rien de Groot deel aan het volksdansen. Door al deze activiteiten kwamen de zonen en dochters van Sloten vanzelf in contact met de zonen en dochters van het tuinpark. En wat menselijk is bleef niet uit: er werd getrouwd! Sommige van deze paren wonen in Sloten, maar hebben evengoed een tuin op het park. Die genieten dubbel. Kan er een inniger band bestaan?

50-jarig V.A.T.-jubileum
vathistorie7Ter gelegenheid van het gouden V.A.T.-jubileum werd op zaterdag 19 september 1969 behalve een receptie ook een feestavond verzorgd in gebouw “Marcanti” aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam West. De opgevoerde revue “’t Zit weer snor” was een productie van het ensemble Coos van de Velde uit Amersfoort. Na afloop bal tot in de kleine uurtjes met medewerking van het American dansorkest. Tijdens de maand augustus die hieraan voorafging had de jubileumcommissie allerlei evenementen georganiseerd voor zowel groot als klein. Behalve een verrassingstocht voor de jeugd met een bezoek aan het Dolfinarium in Harderwijk, gaf de Amsterdamse Politiekapel onder leiding van kapelmeester J.K. Pinkse op het park een avondconcert. Verder hield men op het tuinpark een bloemencorso dat muzikaal omlijst werd door de jeugddrumband Jacob Maris. De feestelijkheden werden afgesloten met een jeugdkermis op de Parkhuislaan en een jubileumconcert door muziekvereniging Patrimonium uit Amstelveen.

60-jarig V.A.T.-jubileum
Op zaterdag 29 september 1979 vierde de V.A.T. haar 60-jarig jubileum in het gebouw “De Meervaart” in Amsterdam Osdorp. Behalve een receptie werd er een gezellige feestavond gegeven waarbij de amateur toneelvereniging “De Plankenisten” uit Badhoevedorp een blijspel in drie bedrijven opvoerde. Tijdens die avond trad de heer Barend Barendse (bekend radioman van de NCRV) op als conferencier. Hij was ook met ons tuinpark verbonden, want zijn echtgenote was tuinlid.

Oprichting tuinkrant “Nieuws van V.A.T.”
Om iedereen op het tuinpark beter te kunnen informeren over allerlei verenigingszaken en –activiteiten, besloot een aantal leden een tuinkrant op te richten onder de naam “Nieuws van V.A.T.” De redactie van toen, bestaande uit de heer Gerrit Koel en de dames Ans Musters en Sylvia Visser, had het niet zo makkelijk als die van nu, want er was weinig geld, geen adverteerders en geen moderne apparatuur, zoals computer en kopieermachine. Het eerste gestencilde krantje verscheen in het voorjaar van 1980. Tot op de dag van vandaag verschijnt het verenigingsblad regelmatig, tegenwoordig onder de naam “V.A.T. Nieuws”.

vathistorie5Opening van gebouw “De Schakel”
Wegens het ontbreken van een geschikte accommodatie voor het houden van diverse tuinevenementen, werd er door een aantal V.A.T.-leden bij het bestuur op aangedrongen voorzieningen te treffen voor de bouw van een eigen clubhuis. Er werd een bouwcommissie ingesteld die onder leiding van de heer Gerrit van der Meij (bouwkundige), deze enorme klus wist te klaren. Om een deel van de bouw te kunnen financieren, wist hij bij het Grondbedrijf van de gemeente Amsterdam een bedrag van Fl. 80.000,-- aan subsidie los te krijgen. Dit geschiedde echter onder de conditie dat de eerste paal van dit gebouw voor het einde van 1981 in de grond moest zitten. Ondanks dat het vroor dat het kraakte ging op 17 december 1981 de eerste paal hiervoor de grond in. Binnen een tijdsbestek van vijf maanden werd ons verenigingsgebouw opgeleverd, hetgeen een geweldige prestatie was. Zodoende kon “De Schakel” op 29 mei 1982 door de toenmalige V.A.T.-voorzitter, de heer Jan Mulder, officieel in gebruik worden genomen. Natuurlijk is er sindsdien veel veranderd en dienden zich nieuwe ontwikkelingen aan. Degene die dit zo leuk heeft weten te verwoorden was “ome Arie” van tuin 8, voorheen bekend onder de naam “De groene wereld”. Tijdens een V.A.T.-playbackshow in 1987 zong hij een zelfgemaakt liedje op een bekende melodie van Harry Slinger: “Hé, tuinpark V.A.T., ze zeggen dat je bent veranderd!”

70-jarig V.A.T.-jubileum
Vanwege het 70-jarig bestaan van de V.A.T. werd op zondag 9 juli 1989 op het tuinpark een open dag gehouden. Bij die gelegenheid gaf de toenmalige voorzitter, de heer Gerrit van der Meij, een historisch overzicht van onze tuinvereniging. Op zaterdag 2 september volgde een receptie in de Schakel, waarbij Radio Noord-Holland enige opnamen maakte van de feestelijkheden. De eigenlijke feestavond vond plaats op zaterdag 9 september in de Politie Sociëteit aan de Voorburgstraat 250 in Amsterdam West. Om  dit feest te kunnen bekostigen hadden de V.A.T.-leden aan vrijwillige bijdragen FL. 5.000,-- gestort op de girorekening van de feestcommissie die hen daarvoor zeer erkentelijk was.

Wachthuisje ingang V.A.T.
In opdracht van het tuinbestuur werd medio juli 1999 bij de ingang van de V.A.T. een wachthuisje geplaatst. Hier kunnen zowel bezoekers als tuinleden voortaan wachten op hun afspraak met de stadsmobiel. Dit is vooral een uitkomst voor bejaarden en personen die slecht ter been zijn. Met het oog op guur en regenachtig weer biedt deze abri een geschikte gelegenheid om droog te wachten op vervoer. De bouw hiervan is door vrijwilligers tot stand gekomen.

Verbouwing vuilcontainerruimte aan de Parkhuislaan
In het voorjaar van 1997 ontving het tuinbestuur van de V.A.T. een bijdrage uit het Schipholfonds. Dit bedrag werd in de periode 1998-1999 besteed aan de verbouwing van de bestaande vuilcontainerruimte aan de Parkhuislaan. Dit betekende een verbetering van de vroegere situatie, omdat het tuinafval voortaan gescheiden wordt van het huishoudelijk afval.

80-jarig V.A.T.-jubileum
Op zaterdag 28 augustus 1999 vierde de V.A.T. haar 80-jarig jubileum met een receptie en een gezellige feestavond in  de Schakel. Tijdens de receptie sprak voorzitter Ko Plooij een kort welkomstwoord. Hierin memoreerde hij niet alleen de afgelopen 80 jaar, hij wees hierbij ook op de activiteiten ten aanzien van de “Groene AS” waar de vereniging sinds enige tijd deel van uitmaakt. Dit biedt voor de toekomst van het tuinpark betere perspectieven waardoor na het jaar 2000 de tuinleden ongestoord van hun tuintje kunnen blijven genieten. Behalve de bestuursleden van de tuinparken Eigen Hof en Lissabon kwam ook de voorzitter van de Amsterdamse Bond van Volkstuinders, de heer G. Kreek met zijn echtgenote langs om het bestuur te feliciteren. Ook vond die avond een diapresentatie plaats die verzorgd werd door de heer Gerrit van der Meij, waarbij zowel dia’s van het vroegere als van het huidige tuinpark werden vertoond. De feestavond werd hierna tot in de vroege uurtjes voortgezet met levende muziek.

Copyright © 2015 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - etoro review.
Copyright © 2016 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - Mascha van Kampen.