Compost

Compost is een uitstekende bodemverbeteraar: de grond wordt luchtiger, het bodemleven wordt gestimuleerd, de compost1waterhuishouding verbetert, de grond is gemakkelijker te bewerken. Dankzij het gebruik van compost drogen zandgronden minder vlug uit en draineren zware gronden beter het overtollige water. Bovendien bevat compost ook allerlei voedingsstoffen die zeer langzaam worden afgegeven aan de planten. Gevolg is dat de planten beter groeien en minder last hebben van allerlei ziekten.

Zeven composttipps

Begin niet in de winter
Zet nooit een composthoop op of start nooit met het vullen van een compostvat bij vriesweer, omdat het composteringsproces dan moeilijk op gang komt. Ook hevige regen vermijd je best bij de start van een composthoop.

Gebruik zoveel mogelijk vers materiaal
Het keuken- en tuinafval wordt best zo vers mogelijk op de composthoop of in het compostvat gegooid. Vermeng het met het reeds aanwezige materiaal om uitdrogen te vermijden.

Voeg niet te grof materiaal toe
Om de afbraakorganismen voldoende toegang te geven tot het afval, mag het niet te grof zijn. Daarom knip je de stengels van bloemen of andere planten en lange twijgjes best in korte stukjes. Takken worden best met een hakselaar verkleind.

Meng groen en bruin materiaal
Groen materiaal omvat de gemakkelijk verteerbare keukenresten, grasmaaisel en de andere materialen die een zachte structuur hebben, veel vocht bevatten en rijk zijn aan voedingselementen. Bruin materiaal is stug en breekt veel langzamer af. Het verzekert een goede luchtdoorstroming door de compost heen: houtsnippers, stengels van kruiden en vaste planten, fijne takjes van bomen en struiken, stro, dorre en moeilijk verteerbare herfstbladeren.

compost2Let op voor grote hoeveelheden

Voeg nooit te grote hoeveelheden van hetzelfde materiaal in één keer toe.

Hou je composthoop of compostvat in het oog
Door het intens afbraakproces stijgt de temperatuur in de compost en gaan de afbraakorganismen nog sneller werken. Bij temperaturen boven de 50º C kunnen deze organismen zelfs onkruidzaden en ziektekiemen vernietigen. Let er dus op dat je composthoop niet te nat wordt en hierdoor aan temperatuur verliest.

Belucht de compost
Compostering wordt sterk bevorderd door beluchten. Als je met een composthoop of een compostbak werkt, moet je de compost omzetten. Bij een composthoop doe je dat met een riek. Als je met compostbakken werkt, verplaats je de inhoud van de ene bak naar een andere. In een compostvat werk je met een beluchtingstok.

Copyright © 2015 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - etoro review.
Copyright © 2016 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - Mascha van Kampen.