Legionella

Legionella is de verzamelnaam van een groep bacteriën waarvan een aantal soorten in staat is om mensen ziek te maken. Deze legionellaabacteriën leven in water en hebben zuurstof nodig. Ze vermeerderen zich in biofilms, dat zijn slijmlaagjes op oppervlakken die in contact staan met water. Behalve één of meerdere soorten bacteriën groeien ook schimmels en gisten, algen en protozoën in die biofilms. De samenstelling van het water en de materialen in contact met het water hebben invloed op de vorming van biofilm. In het algemeen kan men stellen dat hoe harder het materiaal, des te minder het vermogen tot biofilmvorming. Belangrijke factoren voor de groei van de legionellabacterie zijn een langdurige stilstand van het water (meer dan twee dagen) op een temperatuur van 25° tot 50° C met een optimum tussen de 30° en 40° C.

De ziekte
Legionellabacteriën kunnen de zogeheten veteranenziekte veroorzaken, een ziekte die aanvankelijk lijkt op een flinke griep met longontsteking. De besmetting komt uitsluitend tot stand als het besmette water wordt verneveld en de waterdruppeltjes worden ingeademd. baccieDe ziekte wordt niet van de ene mens op de andere overgebracht en ook het drinken van met legionella besmet water kan geen veteranenziekte veroorzaken. Voor bepaalde groepen mensen kan een besmetting met legionellabacteriën tot zeer ernstige ziekteverschijnselen en zelfs tot de dood leiden. Het gaat dan voornamelijk om ouderen, zware rokers en mensen die geneesmiddelen gebruiken die hun afweer verminderen. Maar ook anderen kunnen ziekteverschijnselen oplopen die echter minder ernstig van aard zijn en in veel gevallen niet eens als een legionellabesmetting worden geïdentificeerd, maar als een flinke verkoudheid.

Legionellabesmetting
Het leidingwater dat de waterleidingbedrijven in Nederland leveren, voldoet aan strenge kwaliteitseisen. De eventuele geringe hoeveelheden legionellabacteriën die daarin aanwezig zijn, zijn dan ook ongevaarlijk voor de volksgezondheid. Slechts onder bepaalde omstandigheden kunnen deze bacteriën zich in de installatie zodanig ontwikkelen dat ze wel een gevaar opleveren. De watertemperatuur moet tussen de 25° en 55° C zijn en de bacteriën moeten ook nog eens de kans krijgen zich te vermeerderen in slijmlaagjes aan de binnenkant van leidingen of in het bezinksel op de bodem van leidingen en reservoirs. Dit is vooral in langdurig stilstaand water het geval. Legionella kan in waterwarmwaterinstallaties uitgroeien bij temperaturen tussen de 25° en 55° C. Beneden de 25° C groeit legionella slechts langzaam of helemaal niet, boven de 55° C sterft legionella zelfs langzaam af. De optimale groeitemperatuur ligt bij 37° C. Door temperaturen tussen de 25° en 55° C te vermijden , krijgt legionella geen kans om uit te groeien. Langdurige stilstand van water moet voorkomen worden. Als er toch sprake is van een risicovolle situatie of wanneer er een besmetting is aangetroffen, kan de installatie gedesinfecteerd worden door hem gedurende een bepaalde tijd met heet water door te spoelen. Het spreekt vanzelf dat dit niet mogelijk is in drinkwaterinstallaties. Hierbij gaat het immers om koud water. Voor deze installaties is het daarom bijzonder belangrijk dat de temperatuur niet langer dan 1 à 2 dagen achtereen boven de 25° C komt en dat de installatie regelmatig wordt gebruikt. Besmetting van een drinkwaterinstallatie is vaak moeilijker te verhelpen. Hierbij worden chemicaliën gebruikt (chloor of waterstofperoxide). Deze moeten uit de installatie verwijderd zijn voordat die weer in gebruik wordt genomen. Eigenaar installatie verantwoordelijk Legionellabesmetting ofwel besmetting met de bacterie die de zogenaamde veteranenziekte veroorzaakt, kan ernstige tot zeer ernstige en soms dodelijke gevolgen hebben. Dat is, jammer genoeg, maar al te duidelijk gebleken na de dramatisch verlopen bloemententoonstelling in Bovenkarspel in 1999 en, meer recent, de legionella-uitbraak door een besmette koeltoren bij het Amsterdamse Post CS-gebouw in 2006. Het ministerie van VROM heeft regels opgesteld om de mogelijkheid van deze besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Deze regels stellen dat de eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de waterinstallatie. Hij moet de nodige maatregelen treffen om te zorgen dat de kans op legionellabesmetting door de collectieve waterinstallatie tot het minimum wordt beperkt. Zo is op ons tuinpark de leidingwaterinstallatie aangepast door kleppen te plaatsen vóór de aansluitingen naar de huisjes. Zodoende kan eventueel besmet water uit een huisje niet terugstromen in de collectieve installatie. Deze keerklep geldt tevens als grens tussen de collectieve installatie van het terrein en de individuele installatie van het huisje. Eigenaren van de tuinhuisjes moeten iedere elke keer dat zij gebruikmaken van hun leidingwaterinstallatie na meer dan een week onderbreking de tappunten eerst goed doorspoelen. Daarbij moet verneveling worden voorkomen, bijvoorbeeld door de douchekop in een emmer onder te dompelen of het water in een trechter op te vangen.

Copyright © 2015 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - etoro review.
Copyright © 2016 Tuinpark V.A.T.-Sloten - Vereniging Amateur Tuinders - Mascha van Kampen.