Privacybeleid van Tuinpark V.A.T. Sloten

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die [ORGANISATIE] (hierna: “….” ) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van [ORGANISATIE], [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan [ORGANISATIE] verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
[[ORGANISATIE]], adres, telefoonnummer, KvK nummer]
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via [email-adres of telefoonnummer]

2. Welke gegevens verwerkt [ORGANISATIE] en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       [ORGANISATIE] verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende          doeleinden::  (onderstaand is eventueel aan te passen door organisatie)
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het     lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e        instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen       van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van        uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van [ORGANISATIE]];
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met [ORGANISATIE]] en je te informeren over de    ontwikkelingen van [ORGANISATIE]]

E-mail berichtgeving (opt-out):

[ORGANISATIE]] gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van [ORGANISATIE]]  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

  1. Bewaartermijnen

[ORGANISATIE]] verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft [ORGANISATIE]] passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt [ORGANISATIE]] gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van [ORGANISATIE]] kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. [ORGANISATIE]] zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop [ORGANISATIE]] je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie [emailadres@organisatie.nl]

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

 

 

 

Zoeken


 

Informatie


 

Tuinpark V.A.T. Sloten
Lies Bakhuyzenlaan 17
1066 CJ Amsterdam
020 - 617 85 14
tav.[antispam].@vat-sloten.nl

Opgericht op 1 september 1919 in Amsterdam en op 10 juli 1920
bij Koninklijk Besluit Nr. 64 goedgekeurd.

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder V532853

Locatie