Tuinen verhuur/verkoop

Informatie lidmaatschap V.A.T.
U kunt kandidaat-lid worden van de VAT indien u in aanmerking wenst te komen voor de huur van een tuin. Dit gebeurt door middel van het invullen van het inschrijfformulier op de website en het betalen van € 30,00 administratiekosten. U ontvangt een volgnummer en wordt op de gegadigdenlijst geplaatst.

De inschrijving is drie jaar geldig. Na afloop van deze periode, indien u nog steeds geïnteresseerd bent, kunt u wederom inschrijven tegen betaling
van € 30,00 met behoud van uw vorige inschrijfnummer.

Drie maal per jaar wordt er een verkoopronde gehouden. Hiervoor krijgt u een oproep voor de bezichtiging van de betreffende tuinen. Bij de verkoop heeft het laagste nummer de eerste keus. U bent niet verplicht de aangeboden tuin te accepteren, maar u moet dan opnieuw wachten tot er tuinen beschikbaar komen. U wordt dan opnieuw voor een bezichtigingsronde opgeroepen.

Opstallen
In de meeste gevallen zult u de opstallen op de beschikbare tuinen moeten overnemen. De prijzen van deze opstallen variëren. Verkoop is alleen mogelijk via het bestuur van de vereniging.

Indien u besluit een tuin over te nemen, wordt u lid tuinder van de vereniging en betaalt u:

Tarieven per 1-1-2023

 • Entreegeld € 250,00
 • Lidmaatschap per jaar € 72,50
 • Watergeld per m³ € 2,00 (+0,30)
 • Water zuiveringskosten € 10,00 (-08.00)
 • Reinigingsrecht € 80,00
 • Elektriciteit KWh € 0,40 (+0,15)
 • Borg watermeter € 150,00
 • Borg elektra € 275,00
 • Aanschaf elektra aansluiting € 350,00
 • Bijdrage Administratiekantoor € 15,00 (-05,00)
 • Tuinhuur bedraagt € 1,20 per vierkante meter
 • Wifi € 5,00 per maand (60,00 per jaar)

 Deze bedragen worden jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.

Als lid is men verplicht 22½ werkuren per jaar te leveren voor de vereniging, uit te voeren gedurende het seizoen.
Voor niet-gewerkte uren wordt € 25,00 per uur in rekening gebracht.

 

Bestuur Vereniging van Amateur Tuinders
Bovengenoemde bedragen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Zoeken


 

Informatie


 

Tuinpark V.A.T. Sloten
Lies Bakhuyzenlaan 17
1066 CJ Amsterdam
020 - 617 85 14
tav.[antispam].@vat-sloten.nl

Opgericht op 1 september 1919 in Amsterdam en op 10 juli 1920
bij Koninklijk Besluit Nr. 64 goedgekeurd.

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder V532853

Locatie