Nieuwsbrief verzekeringen

Geplaatst op 04-10-2023  -  Categorie: Algemeen
calculator-385506-1280

Beste tuinders, 

 

Het bestuur is de afgelopen weken druk bezig geweest met het uitzoeken van de aangepaste verzekering voor het komend jaar. In deze speciale nieuwsbrief informeren wij u over de wijzigingen en geven extra informatie over de verzekering. 

Allereerst het goede nieuws: de premie is een klein beetje lager dan voorgaande jaren. 

 

Tweede punt: de polis van inbraakverzekering is qua verzekerd bedrag aangepast. 

De bedragen beginnen bij 1000 en gaan door tot 7000. (We leggen later uit wat er gaat veranderen.) 

 

Als laatste willen wij u graag vragen om goed naar uw huidige verzekering te kijken en voor uzelf te bepalen of u goed bent verzekerd. De kans is groot dat uw huisje is onderverzekerd. Als dat zo is, dan ontvangtu ook maar een deel van de schade in plaats van het volledige bedrag. (Ook dat leggen we verder uit.) 

 

Mocht u besluiten de verzekering te willen aanpassen, vragen wij u dat via mail vóór 24 nov door te geven aan het bestuur (vat@vat-sloten.nl). Vermeld duidelijk uw tuinnummer en welke verzekering u wilt aanpassen en de verzekerde waarde. 

 

Hieronder volgt een uitleg over de huidige verzekering: 

 

Voor hoeveel ben ik verzekerd? 

Op 13-02-2023 heeft u via mail ujaarlijkse factuur voor contributie ontvangen. Hierop staat aangegeven voor welk bedrag ubent verzekerd. Heeft u de factuur niet meer in uw mail, dan kunt u deze ook vinden in het ledendeel van onze website www.vat-sloten.nl. Na het inloggen, vindt u daar mijn facturen 

Onderstaand een voorbeeld van de regels voor de verzekering op uw factuur. Omdat iedereen anders verzekerd is, verschillen deze regels per factuur. Wij zullen u uitleggen hoe u de factuur moet lezen.

0cb74851-b6f3-42eb-ba9d-52a589e2a55f

Glasverzekering

Als er een regel “Glasschade tuinhuis en/of schuur” op uw factuur staat, dan hebt u een glasverzekering.
Dit is een vast premiebedrag (in 2023 van €21,18). U kunt voor deze verzekering dus alleen kiezen of u glasschade wel of niet verzekert. hoeft geen hoogte van het bedrag te kiezen. Deglasverzekering kent geen eigen risico.

Naast de glasverzekering voor uw tuinhuis en/of schuur kunt u afzonderlijk ook de glasschade aan eeneventuele kas meeverzekeren. De premie hiervoor is 2,5% over de nieuwwaarde van de kas met een minimum van €25.

Inbraakverzekering 

Als er een regel “Inbraakverzekering max. bedrag €...” op uw factuur staat, dan beschikt u over een inbraakverzekering.  
Zowel de braakschade als de vermiste inboedel worden vergoed. U hoeft niet het totalbedrag van uw inboedel te verzekeren. U kunt zelf de hoogte van het verzekerde bedrag kiezen waarvoor u voor inbraak wilt verzekeren. De schade wordt vergoed tot maximaal de verzekerde som.

Niet verzekerd zijn: rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden en foto- en filmapparatuur. En van 1 oktober tot 1 april is alle audio-visuele en computerapparatuur uitgesloten, waaronder alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur inclusief alle toebehoren. De inbraakverzekering kent geen eigen risico. 

In het jaar 2024 gaat voor de inbraakverzekering het volgende veranderen: 

  1. - kleine verlaging van de premie 

  1. - nieuwe premietabel 

Inbraakverzekering: in plaats van onderstaande premietabel van de afgelopen jaren,

Premie 2023 

Verzekerde som: 

Premie: 

Verzekerde som: 

Premie: 

€ 908 

€ 19,21 

€ 3.176 

€ 27,44 

€ 1.361 

€ 20,86 

€ 3.630 

€ 29,09 

€ 1.815 

€ 22,51 

€ 4.084 

€ 30,73 

€ 2.269 

€ 24,15 

€ 4.538 

€ 32,38 

€ 2.723 

€ 25,80 

 

 

 

geldt per ingang van het nieuwe jaar (2024) onderstaande premietabel: 

Verzekerde som: 

Premie: 

Verzekerde som: 

Premie: 

€ 1.000 

€ 18,15 

€ 5.000 

€ 30,25 

€ 2.000 

€ 21,18 

€ 6.000 

€ 33,28 

€ 3.000 

€ 24,20 

€ 7.000 

€ 36,30 

€ 4.000 

€ 27,23 

 

 

 

Het bestuur gaat voor ieder tuinlidhet huidig verzekerdbedrag omzetten en naar boven of beneden afronden volgens onderstaande tabelUw nieuwe bedrag is afhankelijk van hoe u nu verzekerd bent. Mocht u het daar niet mee eens zijn en wilt u het bedrag van uw inbraakverzekering verhogen of verlagen, dan horen wij dat graag voor 24 NOVEMBER. 

 

Verzekerde som: 

2023 

Premie: 

 

Verzekerde som: 

2024 

Premie: 

 

€ 908 

€ 19,21 

€ 1.000 

€ 18,15 

 

€ 1.361 

€ 20,86 

€ 2.000 

€ 21,18 

 

€ 1.815 

€ 22,51 

€ 2.000 

€ 21,18 

 

€ 2.269 

€ 24,15 

€ 3.000 

€ 24,20 

 

€ 2.723 

€ 25,80 

€ 3.000 

€ 24,20 

 

€ 3.176 

€ 27,44 

€ 3.000 

€ 24,20 

 

€ 3.630 

€ 29,09 

€ 4.000 

€ 27,23 

 

€ 4.084 

€ 30,73 

€ 4.000 

€ 27,23 

 

€ 4.538 

€ 32,38 

€ 5.000 

€ 30,25 

 

 

 

 

€ 6.000 

€ 33,28 

 

 

 

€ 7.000 

€ 36,30 

 

 

 

Opstalverzekering 

Ook voor deze verzekering hebben wij goed nieuws. De premie gaat een klein beetje naar beneden. 

Voorgaande jaren betaalde u de volgende premie: 

Steen €1,39 en hout € 2,90 

Komend jaar wordt dat: 

Steen €1,21 en hout € 2,67 

Onderstaand voorbeeld geeft een uitleg over de opstalverzekering: 

Als er een regel “Opstal hout per 1000 euro”  of“Opstal steen per 1000 euro” op uw factuur staat,dan bent u verzekerd voor brand-storm-vliegtuigschade.  

 
Voor deze regels staat onder de kolomaantal het aantal x EUR 1000 dat u verzekerd bent. In bovenstaand voorbeeld is het huisje inclusief schuur dus voor 20.000 euro verzekerd .  

Voorgaande jaren betaalde u in dit voorbeeld 20 x € 2,90 = € 58 

Komend jaar wordt dat in dit voorbeeld: 20 x € 2,67 = € 53,40 

Let op: het verzekerde bedrag bestaat uit de optelsom van de:

-herbouwwaarde van het huisje (+eventuele zonnepanelen)

-herbouwwaarde van de eventuele schuur

-de nieuwwaarde van de eventuele kas

-de nieuwwaarde van de gehele inboedel en tuin inventaris. 

Eigen risico: bij stormschade geldt een eigen risico van 2 promille van de verzekerde som met een minimum van € 227,- en een maximum van € 454,- 

 

Info over verzekerde waarde:

Het is belangrijk dat uw verzekerde bedrag even hoog is als de herbouwwaarde van het huis. Let op dat u niet te laag of te hoog bent verzekerd. 

 

Te laag verzekerd: 

Is uw verzekering lager dan de herbouwwaarde van het huis, dan bent u onderverzekerd en krijgt u maar een deel van de schade vergoed. 

 

Voorbeeld: 

Uw huisje is verzekerd voor €20.000 maar de herbouwwaarde van uw huisje is40.000. 

Dan is uw huis maar voor 50% verzekerd en krijgt u ook maar de helft van het verzekerde bedrag uitbetaald in geval van schade of brand. Ofwel slechts €10.000 bij volledige afbranding.Dit geldt ook als u gedeeltelijk schade heeft en dat bij de verzekering wil claimen.

Te hoog verzekerd: 

Dat is ook niet aan te raden. U kunt niet meer ontvangen dan de herbouwwaarde van het huisje. Dit geldt ook in geval van een gedeeltelijke schade. 

Wat is een goed bedrag voor de herbouwwaarde? Wat is het bedrag waar u voor verzekerd zou moeten zijn? 

Het is moeilijk om hier een exact antwoord op te geven, omdat de herbouwwaarde erg sterk afhangt van het type huisje en schuur, de uitvoering, de grootte en dergelijke. Het herbouwen van een hardhouten luxe’ gebouwd huisje en schuur kan wel € 40.000 a € 50.000 kosten. Voor een huisje opgebouwd uit standaard schotten (zgn. bouwkeet) en ook zgn. blokhut’ zullen de bedragen tussen € 20.000 en € 35.000 liggen. Afhankelijk van de uitvoering kunnen deze de bedragen nog afwijken (enkel glas/ dubbel glas, hardhout/ vuren/ eenvoudige keuken/ luxe doucheruimte). 

Is een herbouwwaarde van bijv. € 25.000 te laag?   

Als u uitgaat van de herbouwwaarde waarbij alles voor u wordt gedaan, dan is € 25.000 altijd te laag.De staat van het tuinhuis, de afwerking, de gebruikte materialen etc. De herbouwwaarde is dus opgebouwd uit de totale kosten van werkuren en benodigde materialen bij elkaar op te tellen. 

Wanneer moet ik een verandering in de waarde van de opstalverzekering  doorgeven?  

Het is goed om periodiek na te gaan of het vastgestelde bedrag nog juist is. Veranderingen zijn vaak duidelijk. Heeft u een nieuw schuurtje en/of kas geplaatst, heeft u een nieuw keukentje laten plaatsen, enz.  Zaken die te maken hebben met vervanging leiden niet tot een aanpassing. Het moet gaan om veranderingen waardoor de herbouwwaarde stijgt. 

Daarnaast willen wij u er ook op attenderen dat een uitbreiding aanuw huisje zoals een overkapping of een schuurdient te zijn geregistreerd en goedgekeurd door de Bouw en Advies CommissieZonder bouwkundige tekening en goedkeuring is deze toevoeging aanuopstallenniet verzekerd. 

Het bestuur adviseert u om uw huidige verzekeringen te bekijken en te bepalen of deze voor u nog voldoende is. Aanpassingen ontvangen wij graag voor 24 november via een mal naar vat@vat-sloten.nl 

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur 


Zoeken


 

Informatie


 

Tuinpark V.A.T. Sloten
Lies Bakhuyzenlaan 17
1066 CJ Amsterdam
020 - 617 85 14
tav.[antispam].@vat-sloten.nl

Opgericht op 1 september 1919 in Amsterdam en op 10 juli 1920
bij Koninklijk Besluit Nr. 64 goedgekeurd.

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder V532853

Locatie