V.A.T. nieuwsbrief - februari 2024

Geplaatst op 03-03-2024  -  Categorie: Algemeen

ddddicicle-5914159-1280

Beste tuinder,

We laten de maand februari inmiddels achter ons en naderen het einde van de winterperiode. De lente kondigt zich al vroeg aan als gevolg van de milde februarimaand. Vanaf 1 maart is het nieuwe tuinseizoen geopend en mag u weer overnachten op het park.

De afgelopen maanden is er al veel werk verzet op ons park door diverse vrijwilligers. Er wordt wekelijks gewerkt aan de vernieuwde inrichting van de Schakel, de TPC-ruimte is onder handen genomen door het woensdag-team, er is een start gemaakt met de herinrichting van het landje naast de Schakel en veel vrijwilligers hebben meegewerkt op de jaarlijkse snoeidag. Kortom: veel bedrijvigheid om ons park klaar te stomen voor het seizoen 2024.

Mooi om te zien dat er veel vrijwillige tuinders zijn die onze vereniging een warm hart toedragen door hun inzet voor ons tuinpark.

Vriendelijke groet van het bestuur


cars-3291379-1280

Parkeervergunning

Betaald parkeren in Sloten per 3 juni.

U ontvangt binnen 2 weken van de V.A.T. een mail met een aanmeldingsformulier om u definitief voor een parkeervergunning op te geven. Uw opgave dient binnen een periode van 3 weken te zijn ontvangen om in aanmerking te komen voor een vergunning. Wij zullen dit ook in het mededelingenbord aangeven.


Verzekering

Naar aanleiding van een vraag tijdens de ledenvergadering of de periode van de inbraakverzekering in verband met de verlenging van het tuinseizoen aangepast moet worden, hebben we deze vraag bij ‘Zicht’ neergelegd.

Hieronder het antwoord van Zicht-verzekeringen.

U geeft aan dat de inbraakverzekering alleen in het zomerseizoen van kracht is. Echter de inbraakverzekering is het hele jaar van kracht (met inachtname van standaard uitsluitingen).

Een extra voorwaarde is wel opgenomen voor audio- visuele apparatuur; dergelijke apparatuur is uitgesloten in de periode van 1 oktober tot 1 april jaarlijks.

Hieronder vindt u de bepaling zoals dit in de voorwaarden is vermeld:

 Jaarlijks gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april is ook audiovisuele en computerapparatuur van de dekking uitgesloten.

Onder genoemde apparatuur dient te worden verstaan:

alle beeld, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals: radio's, platen- en compact diskspelers, televisietoestellen, video- camera's, band-, cassette- en videorecorders, mobiele telefoons;

alle soorten computerapparatuur, waaronder ook micro- en spelcomputers, tablets; alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals platen, banden, cassettes, cd's, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden.

Aan de termijn van deze uitsluitingsperiode kunnen wij helaas geen wijzigingen aanbrengen.


Huisjes in de verkoop

De volgende tuinhuisjes worden 6 april verkocht:

12, 27, 39, 86, 108, 117, 191

Heeft u interesse om uw tuinhuis met een van bovenstaande tuinen te ruilen, dan kunt u dit vóór 16 maart aangeven bij het bestuur.

Wij willen u erop wijzen dat als u ruilt uw eigen tuinhuis pas in de verkoopronde van juli aangeboden gaat worden. U heeft deze periode dus 2 huisjes met alle verplichtingen zoals contributie, werkuren en onderhoud van 2 tuinen.


tasks-4026398-1280

Klussenlijst met linkje

Heeft u tijd om iets extra's voor de vereniging te doen? 

Er is een klussenlijst gemaakt met allerlei zaken die moeten gebeuren, klik 'hier' voor de klussenlijst.

Heeft u interesse om een klus aan te pakken of heeft u zelf een voorstel voor het uitvoeren van een klusje, geef het door aan het bestuur via tav.[antispam].@vat-sloten.nl.


Hoge Bomen

In de nieuwsbrief van september 2023 hebben wij aangeven met een hoogwerker een aantal hoge bomen te snoeien op ons park. Een afvaardiging van de TPC heeft op zaterdag 17 februari een inventarisatieronde gelopen. Op advies van TPC en onze boomdeskundigen is aangeven dat inzet van een hoogwerker niet nodig is. De meeste bomen zijn inmiddels vanaf de grond gesnoeid.

Voor het snoeien van uw bomen is geen toestemming nodig van de Tuin, Advies en Controle Commissie.


detective-1424831-1280

Wist u dat:

  • De metamorfose van de boomstronk naast de Schakel in de maand maart wordt uitgevoerd.
  • De op vier plaatsen doorgezaagde glasvezelverbindingen gelukkig weer zijn hersteld, zodat alle leden met een WIFI-abonnement dit weer kunnen gebruiken. Wel even opnieuw aanmelden met het voor u bekende gebruiker ID en wachtwoord.
  • De Meerlanden weer vanaf 18 maart het afval komen ophalen.
  • De Bouw, Advies en Controle Commissie weer compleet is met in totaal 4 commissie leden. 
  • Wij nog steeds op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden om te komen tot een voltallig bestuur van zeven leden.
  • De ledenvergadering weer op de zaterdagmiddag wordt gehouden.
  • Hierbij een link naar tips van de gemeente Amsterdam om de duizendknoop te bestrijden: 'beheerinstructie Japanse duizendknoop'

agenda-ge1b8fc6fc-1280

 

Agenda 2024  

  

09 maart  

Start werkbeurten  

16 maart

Bestuur aanwezig kantoor 10.30/12.00 uur

06 april  

Huisjesverkoop  

06 april

Bestuur aanwezig kantoor 10.30/12.00 uur

13 april  

Algemene Ledenvergadering  13.30 uur

20 april

Bestuur aanwezig kantoor 10.30/12.00 uur

04 mei

Bestuur aanwezig kantoor 10.30/12.00 uur

18 mei

Bestuur aanwezig kantoor 10.30/12.00 uur

22 juni  

Huisjesverkoop  

07 september  

Huisjesverkoop  

 


Zoeken


 

Informatie


 

Tuinpark V.A.T. Sloten
Lies Bakhuyzenlaan 17
1066 CJ Amsterdam
020 - 617 85 14
tav.[antispam].@vat-sloten.nl

Opgericht op 1 september 1919 in Amsterdam en op 10 juli 1920
bij Koninklijk Besluit Nr. 64 goedgekeurd.

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder V532853

Locatie